ประเทศจีน หอคอยขัดพื้นทะเล ผู้ผลิต

รวมทะเลแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลก

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

หอคอยขัดพื้นทะเล
ระบบทำความสะอาดก๊าซไอเสียทางทะเล
EGCS ทางทะเล
เรือขัดพื้น
ระบบทำความสะอาดเรือไอเสีย
จัดส่ง EGCS
ระบบทำความสะอาดท่อส่งก๊าซไอเสียเรือ
เครื่องฟอกเรือ
EGCS เรือ
ระบบกำจัดกำมะถันในทะเล
อุปกรณ์เสื่อมสภาพทางทะเล
Puyier Scrubber
ระบบทำความสะอาดท่อไอเสียของ Puyier
รายละเอียดการติดต่อ